fredag 7. februar 2014

Åndelig maktarroganse

Jeg har møtt åndelig maktarroganse i mange sammenheng, og er livredd for å gå i samme grøfta selv.
 

Men også blant troende har det ned gjennom århundrene vært heftig strid der partene har stått steilt mot hverandre. Da jeg leste Einar Mollands kirkehistorie for nærmere 30 år siden, la jeg merke til en kommentar om lærestriden i Den norske kirke på midten av 1800-tallet. Molland konkluderte med at det var viktigere å stemple en meningsmotstander som u-luthersk enn som u-bibelsk. Hvorfor har vi behov for å stemple eller latterliggjøre dem som mener noe annet enn det vi gjør?

Tilbake til Tempelplassen ser vi tydelig maktarrogansen hos den «åndelige eliten»:

«Har vel noen av rådsherrene eller fariseerne trodd på ham? Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet.»
Joh 7:48-49
Fordi jeg har møtt liknende holdninger, kjenner jeg at jeg blir opprørt bare av å lese det. Hvordan skal jeg møte slike holdninger? Jesu råd kan ikke være tydeligere: «Velsign dem som forbanner dere!» Matt 5:44. Den beste måten å velsigne på er å gå inn i en samtale med dyp respekt for at samtalepartneren er likeverdig og elsket av Gud.

Ut fra at «noes» eksistens ikke kan bevises, kan man ikke trekke en konklusjon at det dermed ikke eksisterer. For relativt få år siden eksisterte det ikke en «sky av informasjon» i verdensrommet, men fordi at det var noen vitenskapsmenn som ikke lot seg stoppe av det faktisk kunne bli en realitet selv om det virket umulig, har vi det i dag. Få av oss vet hvor «skyen» er, eller kan forklare hvordan den virker. Dersom du krevde det av meg ville det være umulig for meg å dra «skyen» ned som én fysisk gjenstand og si «her er beviset for dens eksistens», men vi vet at den eksisterer fordi de fleste av oss forholder oss til den hver dag.

Ateisme blir derfor en form for åndelig maktarroganse fordi ateisme er en tro på at Gud ikke eksisterer. I følge dem er det umulig å bevise Guds eksistens - ergo finnes han ikke. Når ateistene gjør det, er de på full fart inn i den samme form for åndelige manipulasjonen som de påstår kjennetegner mange troende.
På søndag skal jeg snakke om «Tro og viten»«We are family» i Drammen. Den åndelig makteliten på Tempelplassen har gitt meg inspirasjon. Jeg gleder meg!

Dagens ‘manna’:

Meningsmotstandere er likeverdige og like høyt elsket av Gud.
-------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: