lørdag 8. februar 2014

Død fisk

…flyter med strømmen. 

Vi satt i klasserommet. Ved å bruke bildet forsøkte en lærer å få fram våre meninger i vanskelige spørsmål framfor å «flyte med strømmen». Jeg har brukt bildet før* for det er veldig bra. Det må liv til for at det skal svømmes motstrøms – og det krever mot. Derfor passer ordene «liv» og «mot» godt sammen. Når jeg kjenner at det jeg tror på er, og gir, liv, da får jeg også mot til å stå for det. At vi som tror, står for noe, var temaet for talen jeg holdt under fjorårets kongress**.

Det var en som gikk imot strømmen da det ble tatt til orde for at ingen av rådsherrene eller fariseerne hadde trodd på Jesus:

Nikodemus, en av deres egne, han som tidligere hadde kommet til Jesus, sa da: «Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite hva det har gjort?»
Joh 7:50-51
Nikodemus var altså ikke en død fisk. Han fløt ikke med strømmen. Det var noe som «levde» i ham – kanskje hans åndelige øyne var i ferd med å åpnes for hva «født på ny» egentlig betyr? Han hadde mot til å stå for noe, og han gjorde det med utgangspunkt i Skriften. Han hadde hørt kollegaene kalle folkemengden forbannet. Hva ville de nå kalle ham? Vel – det kommer jeg tilbake til i morgen. 

Men i dag takker jeg Gud for alle som våger å stå for noe fordi de er født på ny og våger å gå mot strømmen.

Dagens ‘manna’:

Jeg står på Klippen Kristus, for Korsets Kristus og under Kaptein Kristus.
----------------------------------------
* Se Motstrøms
** Du kan se og høre den på web-TV 

Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: