søndag 9. februar 2014

Sagt for å såre

Det sies ofte ting som kan oppfattes sårende, men som ikke er ment å være det. I noen kretser går det nesten sport i å komme med bemerkninger som får utenforstående til å reagere, men som internt er en form for lun humor. Jeg oppdager ikke den lune humoren i fariseernes spydige kommentar til Nikodemus – jeg tror det ble sagt for å såre:
«Er kanskje du også fra Galilea?» svarte de. «Gransk Skriften, så vil du se at ingen profet kommer fra Galilea. Så gikk de hjem hver til sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget. »
Joh 7:52-53
Hvorfor er det ”sårende” for Nikodemus å bli beskyldt for å være galileer?

Ganske enkelt fordi Galilea var provinsen. Det var der de ulærde menn av folket hørte hjemme (Apg 4:13). Med andre beskylder de den høyt utdannede rådsherren Nikodemus for å være ulærd. Det at Nikodemus hadde trukket fram det grunnleggende prinsippet i enhver rettsstat: ingen skal dømmes uten forhør og rettergang, ble avfeid med en billig kommentar. 


Samtidig avslørte de at de selv ikke hadde drevet god etterforskning. Jesus var av Davids hus og ætt. Det var derfor Josef hadde tatt Maria med seg til Judea for å skrive seg inn i manntallet der. Poenget som Johannes igjen og igjen trekker fram og ironiserer over, er at vi mennesker har så lett for å dømme ut fra hva vi tror vi vet og tror vi har forstått. De lærde hadde til og med feil i forhold til hvor Jesus verdslig sett hørte hjemme. Hvordan kunne de da gripe det ”himmelske” (jfr Joh 3:12)? – Nikodemus må ha husket akkurat den setningen fra samtalen med Jesus når han hørte kollegenes spydige bemerkning.

Dagens ’manna’:

Den som sårer for å såre kommer selv til å bli såret.
---------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: