mandag 10. februar 2014

Den vesentlige uvesentligheten

I dag holdt jeg på å gå glipp av noe som ved første øyekast ser fullstendig uvesentlig ut, men jeg tror det er en viktig informasjon. Jeg har nevnt mange ganger i refleksjonene til Johannes-evangeliet at forfatteren er så bevisst på hva han tar med i sin fortelling at selv den minste kommentar inneholder noe viktig.

Hva er viktig med:

«Så gikk de hjem hver til sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget»?
Joh 7:53-8:1
Her er det "som vanlig" flere budskap:
  1. De skriftlærde gikk hjem til det verdslige, Jesus til det åndelige. I følge Samuel er toppen av Oljeberget «der en pleier å tilbe Gud» (2 Sam 15:30-32).
  2. Både de skriftlærde og Jesus gikk ”hjem til sitt” – med andre ord presiserer Johannes hvor Jesus hører hjemme.
  3. Informasjonen er enda et signal om at hvert øyeblikk er et eskatologisk øyeblikk* - Oljeberget er en viktig arena i endetidsforventningen. Det visste de lærde i Jesu samtid på grunn av profetiene til Sakarja – som også inneholder en tydelig kobling mellom Oljeberget og løvhyttefesten (Sak 14). Det var nok mange både lærde og ulærde som merket seg at Jesus gikk dit.
Jesus gjorde noe med det han sa, og det ble lagt merke til. I lørdagens Vårt Land ble Knut Haugsvær sitert og jeg tar sitatet med som:

Dagens ’manna’:

Om vi ikke har tenkt å gjøre noe med det vi sier, er det bedre å tie stille.
-------------------------------------------------
* Se f. eks.  "den er allerede nå" Joh 4:23  og "den som ikke tror er allerede dømt" Joh 3:18. 
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: