tirsdag 11. februar 2014

Kateteret

Når jeg underviser i et klasserom hender det ofte at jeg setter meg på kateteret. Det er helt ubevisst, men det er flere grunner til at det faktisk tradisjonelt sett er riktig. For det første kommer ”Kateter” fra det latinske cathedra* som ganske enkelt betyr stol eller lærestol. For det andre var den antikke tradisjonen at en lærer (rabbi) satt og underviste:
Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.
Joh 8:2
Jeg tror det var viktig for Johannes å få fram at Jesu undervisning fulgte den tradisjonelle formidlingsformen. Han var, slik Nikodemus erklærte, en lærer kommet fra Gud (Joh 3:2). Det er et signal om at det nye først skal formidles til den tradisjonen som fornyelsen er født inn i. Det er derfor det var viktig å ta evangeliet til jøder først. Det er derfor det er viktig at vi som tilhører etablerte kirker formidler fornyelse i vår tradisjon. 

For det første tror jeg Gud vil det, og for det andre tror jeg at det innenfor enhver tradisjon er mange som lengter etter mer liv i det vi holder på med. At ”hele folkemengden” samlet seg om Jesus er nok et bevis på det. Utfordringen er hva vi som er betrodd et lederansvar gjør med det Gud gjør. Det må skjelnes mellom hva som er Gud og hva som er et menneskelig opprør. Johannes forsøker å vise paradokset i at de skriftlærde faktisk visste at Jesus var kommet fra Gud (Joh 3:2).

Dagens ’manna’:

Jeg tror at fornyelse kan skje også i det etablerte
------------------------------------------------
* som igjen kommer fra det greske καθέδρα
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: