torsdag 2. januar 2014

Et spørsmål om vilje?


Det høysesong for gode forsetter. Jeg hører definitivt til dem som setter seg mål, men jeg har aldri vært spesielt opptatt av at det skal knyttes opp mot et årsskifte. Under nyttårskonferansen som jeg var så heldig å få være en del av, var det mange av de unge som snakket om ”nyttårsløfter”. Psykologisk kan markeringen av et årsskifte være et godt tidspunkt for å ta viktige beslutninger nettopp fordi noe er slutt og noe nytt begynner.

Jesu etterfølgere sto også ved et veiskille. Jesu undervisning var ikke lenger ”bare” profetens tradisjonelle påminnelse om Guds hellighet, vrede over synd og løfte om forsoning ved omvendelse. Det var ikke lenger ”bare” en spennende vandring sammen med en mirakelmann. Medvandringen etter denne undervisningen innebar total identifisering. Disippelskap var altså noe annet enn en gjeng sympatisører eller en fanklubb. De tolv sto igjen og fikk spørsmålet:

Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?»
Joh 6:67
Dette forteller meg at viljen spiller en viktig rolle i disippelskapet. I det siste møtet i nyttårskonferansen i går hadde Janne en glitrende tale over Paulus’ utfordring til Timoteus om å jage ”etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet” (1 Tim 6:11). Hovedfokuset hennes var utholdenhet. Det er gjerne de som har sterk vilje som holder ut. Det fantastiske er at når jeg vil, da er Gud virksom i meg slik at jeg ”både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje” (Fil 2:13). Det viser at vilje er en hjertesak og ikke et prestasjonsspørsmål. Gud ser til hjertet, og når viljen er der, virker han i meg slik at jeg både vil og gjør etter hans vilje.

Dagens ’manna’:

Vilje er en hjertesak
---------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: