onsdag 1. januar 2014

Et år med velsignelse

Jeg ser fram til et år med velsignelse. Det er mye spennende som skal skje. Jeg er i stor forventning til at Gud skal berøre vår nasjon i 2014. Det er et viktig jubileum av grunnloven. Den hadde bibelen som et viktig fundament. Norge er bygget på grunnvollen Jesus Kristus. Derfor er det viktig hvordan vi fortsetter å bygge!
Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.
1 Kor 3:11

Jeg ønsker deg Guds velsignelse over 2014 med dagens ‘manna’:
Grunnvollen er solid!
-------------------
NB Vender tilbake til dypdykk i Johannes i morgen!

Ingen kommentarer: