onsdag 20. november 2013

Noe blir igjen!


I går skrev jeg at de tolv kurvene med rester kunne være en kritikk av grådighet eller et signal om nøysomhet. Men det går også an å ta kurvene som en kjempestor oppmuntring:
De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene.
Joh 6:13
Dersom de fem byggbrødene er et symbol på det jeg kan bidra med, er muligheten for ”rester” en fantastisk tanke. Som forkynner er jeg bevisst på at min oppgave er å gi tilhørerne ”mat”. Når ordet forkynnes får mennesker mat der og da – og det er viktig, men det Jesus velsigner gjør at det blir noe igjen av det som er servert. 

Også når Guds ord serveres kan de som er tilstede ta imot ”så mye de vil ha”, og det blir det rester av. Rester som ikke går til spille. Jesus sørger for at det blir ”samlet” slik at det kan brukes igjen. Det som er tatt vare på, vil Den hellige ånd minne om når jeg trenger det. ”Restene” kommer til anvendelse!

Dagens ’manna’:

Noe blir alltid igjen av det Jesus velsigner
-----------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: