torsdag 21. november 2013

Å gråte over spilt velsignelse!

Ordtaket ”Det nytter ikke å gråte over spilt melk” er sant fordi det stort sett er umulig å øse melken opp igjen – da blir også gråten spilt energi. Jesus velsignet fiskene og byggbrødene og ba disiplene om å  
«Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.»
Joh 6:12 
Det er all grunn til å gråte dersom det som Jesus har velsignet ikke blir samlet inn. Det som han har velsignet må ikke gå til spille. 

I går var jeg sammen med noen av dem som skal utgjøre forbønnsteamet i den store menighetsplantingskonferansen ”SENDT for noe større” som skal være i mars 2014. Det var en sterk opplevelse av at dette er noe som kommer til å få store ringvirkninger både i Norge og utover i Europa.

Igjen ble jeg minnet om at ”det som Jesus har velsignet må ikke gå til spille”. Det er mange mennesker rundt oss som han har velsignet, men de står utenfor et åndelig fellesskap. De må samles for at ingen skal gå til spille.

Jeg har hørt noen si at de er like forundret over hvor de tolv tomme kurvene kom fra som at de fem brødene og de to fiskene ble til mat for så mange. Kanskje den enkleste forklaringen var at disiplene flettet kurver av det materialet de hadde for hånden? Hvordan menighetene våre blir seende ut er avhengig av det materialet vi har for hånden, det viktige er at dem Jesus har velsignet blir samlet.

Dagens ’manna’:

Jeg vil samle det Jesus har velsignet.
------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: