tirsdag 19. november 2013

Kritikk eller nøysomhet?

Det er et paradoks at vi i Norge har matvarebutikker med en logistikk og varebeholdning som kan betjene en befolkning på ca 10 millioner. I mitt enkle hode betyr det at vi kaster ca 50% av all mat som kommer i butikkene i Norge. Jeg vet at veldedige organisasjoner, inkludert Frelsesarmeen, får noe av denne maten, men veldig mye kastes - ikke minst fra husholdningene. 

Jeg vet også at det som blir kastet blir til bio-drivstoff. Hurra både for sentralt matlager og bio-drivstoff, men jeg har likevel en dårlig følelse når jeg tenker på alle som sulter i verden.
Da Jesus delte ut mat til de 5000 familiene, fikk de ”så mye de ville ha”. Er det kritikk eller nøysomhet som er bakgrunnen for Jesu neste skritt?
Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.»
Joh 6:12
Vi vet at det ble 12 tolv fulle kurver til overs. Dermed må det ha vært en god del mennesker som tok mer enn de trengte. Vi har en tendens til å ta til oss mer enn vi trenger. Et sitat som jeg husker fra ungdommen, som jeg ikke vet opphavet til, går slik: ”Det er nok mat til å dekke verdens behov, men ikke til å dekke alles begjær”.

Med dette i tanken, kan Jesu innsamling av restene være en kritikk av vår grådighet, men det er også et viktig signal om nøysomhet. Ingenting skal gå til spille. Det er viktig å huske i overflods-Norge.

Kanskje det er behov for å børste støvet av en haugiansk dyd:

Dagens ’manna’:

Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning (1)
-----------------------------
(1) 1 Tim 6:6
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

2 kommentarer:

Janne sa...

"there is enough for everyone`s need, but not for everyone`s greed"- sitatet tillegges Mahatma Gandhi, men det er noe usikkert om han er opphavsmann. Gode ord i alle fall.

Jostein Nielsen sa...

Tusen takk Janne! Det likner Gandhi å si noe sånt - men jeg ser ikke bort fra at det er eldre.