mandag 25. mars 2013

Evangeliet etter Hårfagre

En av de første beretningene fra vikingtiden som jeg kan huske ble fortalt til meg, var beretningen om Harald Hårfagre. Løftet om å la håret gro til han hadde samlet Norge til ett rike, ga ham etter hvert en bemerkelsesverdig manke, og jeg husker hvordan jeg i fantasien tenkte meg at han så ut.

Det var omtrent i samme alder at jeg lærte beretningen om Samson som lot håret gro – det også knyttet til et løfte. 


Men det tok noen år før jeg oppdaget forskriften for nasireerløftet i 4 Mos 6:1-21 som Samson, og flere av bibelens personligheter, var knyttet til på livstid (bl. a. Samuel og Døperen Johannes). Sannsynligvis var det mye mer vanlig at dette var et temporært løfte for en periode på minimum 30 dager; et bindende løfte om en periode spesielt innviet til Herren.

Det er interessant å legge merke til at Paulus tok med seg denne skikken inn i sitt liv som Messiansk jøde:

I Kenkreæ klippet han håret, for han hadde bundet seg med et løfte.
Apg 18:18
Jeg vet ikke om det var et eget behov eller pragmatisme (= hensynet til jødene) som fikk Paulus til å gjøre dette. Men det er mye som tyder på at han for sin egen del levde som en jøde (Apg 21:24-26) og at motivet ganske enkelt var det som er hans personlige kommentar og vitnesbyrd:
Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.
1 Kor 9:19-23

Dagens ’manna’:

Jeg vil at hele livet mitt skal være motivert av evangeliet.
--------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: