søndag 24. mars 2013

Hvem er Guds folk?

Spørsmålet kommer som en konsekvens av et syn som Paulus hadde:
En natt sa Herren til Paulus i et syn: «Vær ikke redd! Du skal ikke tie, men tale. Jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for i denne byen har jeg et tallrikt folk.»
Apg 18:9-10
Byen var Korint. Selv om Paulus også der møtte motstand, fikk han en klar melding som gjorde at han ble i byen og underviste i 18 måneder. Gud må altså ha hatt et tallrikt folk som ikke Paulus kjente til. Verset er komplisert fordi det kan misbrukes og brukes som forsvar for ”usynlig tro”. Men om verset leses i kontekst av hele Guds ord, er det som en liten skinnende diamant. 

Det at Jesus kom "i tidens fylde" (1) og framveksten den kristne bevegelsen er det viktigste paradigmeskifte i hele verdens historien. 

Et annet vers dukker opp når jeg reflekterer over informasjonen: «...i denne byen har jeg et tallrikt folk» - kanskje antallet mennesker som var "klare" var det som gjorde at det var det rette tidspunktet:
”Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham” 2 Krøn 16:9
Kanskje Gud så at det allerede før Paulus kom til Korint, var mange som holdt seg til ham. Hvor ”synlige” er de som tilber ”Far i ånd og sannhet”(2)? Faren er at jeg kan dristes til å spørre om det er nok. Med andre ord at de allerede var ”frelst på grunn av sin helhjertede søken”? 

Men det er da det andre perspektivet kommer inn. Den evige Gud ser mer enn ”nået”. Er det mulig at Han også ser at en som helhjertet søker og tilber Gud vil åpne seg for budskapet om Jesus når de blir eksponert for det? Jeg tror det, og jeg tror det er slik dette må tolkes.

Jeg tror Gud har et tallrikt folk i denne byen – i mitt tilfelle er det for tiden Chisinau. Tiden vil komme når de oppriktige hjertene vil vende seg til ham i begeistring over Jesus!

Dagens ’manna’:

Jeg tror at Gud ønsker at han usynlige folk skal bli synlig
--------------------
Refleksjonen er redigert til 24. juli 2016 
(1) Gal 4:4
(2) Joh 4:23


Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: