onsdag 20. februar 2013

Hvorfor gjorde han det ikke selv?

Jeg stiller et spørsmål som jeg ikke finner et tilfredsstillende svar på. Det dreier seg om Filip i Samaria og hans «diakonale virksomhet». Han gjorde alt som apostlene gjorde, men med ett unntak - Han formidlet ikke Den hellig ånd på samme måte som dem:
Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den hellige ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd.
Apg 8:14-17
Disse versene har ned gjennom århundrene vært årsak til mye debatt - og de har gitt næring til flere «læresetninger» som det har vært vanskelig for en samlet kirke å enes om.

Det enkle svaret på hvorfor ikke Filip formidlet Den hellige ånd selv, kan være at han ikke hadde tro for at han kunne gjøre det. Kanskje han regelrett manglet erfaringen med det. Når det gjelder gaven til å helbrede gitt av Ånden, er det den eneste gaven som står i flertall i Paulus sin liste i 1 Kor 12:9. Jeg har gjennom årene møtt mange som har brukt gaver til å helbrede. Mangfoldet har vist seg i at noen ser mer resultater innenfor ett ”sykdomsfelt”, og da er det gjerne mennesker med denne lidelsen som de velger å be for. De bruker gaven med det ”mål av tro” de har fått (Jfr Rom 12:6). I og med at Lukas understreker hva slags helbredelser Filip var redskap til, forteller det meg at han brukte de gavene han hadde tro til å bruke – og at det var derfor at Peter og Johannes kom. Jeg håper at det var grunnen, og hvorfor skal jeg skrive litt om i morgen.
 

Dagens ’manna’:
Jeg ønsker ikke at mitt mål av tro skal begrense hva Den hellige ånd kan gjøre gjennom meg.
------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: