tirsdag 19. februar 2013

Diakonal virksomhet

Det er viktig å ha en vid forståelse av begrepet ”diakonal virksomhet”. Som ung soldat var jeg litt overrasket over at Frelsesarmeen hele tiden snakket og skrev om sitt sosiale arbeid. Med et sterkt administrativt skille mellom ”felt” og ”sosial”, ble det fort snakk om ”evangelisk-” og ”sosialt-” arbeid. Det ble egentlig feil for begge arbeidsgrenene. Feltet mente at de også drev sosialt arbeid, mens sosialtjenesten følte seg såret over at feltet tok monopol på å være evangelisk.

Det er spennende å legge merke til at alle typiske kjennetegn* på det jeg forbinder med det kristne oppdraget er tilstede i tjenesten til diakonen Filip:

Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde.
Apg 8:5-6
Filip hadde forlatt Jerusalem på grunn av forfølgelse, men han fortsatte sin diakonale virksomhet i Samaria. Den inkluderte både forkynnelse og betjening av mennesker med tegn og under. Dette er en veldig viktig bekreftelse på at selv om det er forskjell på tjenester finnes det bare ett oppdrag. Vi kan ikke velge å være "bare" et gudstjenestefellesskap eller "bare" et sosialt tiltak. Frelsesarmeen har et sterkt fokus på at det dreier seg om 'ETT oppdrag' - og det er et integrert oppdrag - som gjelder frelse for begge verdener.

Dagens ’manna’:

Ett oppdrag!
------------------------------
* Jeg kommer tilbake til et mulig unntak i morgen.

Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: