torsdag 21. februar 2013

Apostelfokus kontra vanlige mennesker?

Det er ingen tvil om at apostlene spilte en nøkkelrolle i den første menigheten – og som nevnt de siste par dagene er det noen utfordringer med det (jfr Apg 8:14-17). 

På sett og vis forstyrrer det tanken om det allmenne presteskap. Dersom alle troende er ”prester” (1 Pet 2:9-10) kan tanken om ”apostolisk suksesjon” virke som en trussel. 

La meg gjøre et tankeeksperiment og teste denne påstanden:  
”Bare apostler formidler Den hellige ånd slik at den kommer ’over’ mennesker.” 
Vi har ikke problemer med at det er forskjell på nådegaver og tjenester, og da bør det heller ikke være et problem at Johannes og Peter kom fra Jerusalem til Samaria for at folket skulle bli døpt i Den hellige ånd.

Problemet oppstår når apostelen bestemmer hvem som skal fortsette embetet. Det åpner for menneskelige feilvurderinger, og det kan gjøre oss mer opptatte av at den menneskelige aksepten er i orden enn en stadig og fullstendig avhengighet av Den hellige ånd.

Det blir enda mer dramatisk når det er noen som hevder at det kun var apostler i den første menigheten og at de formidlet Den hellige ånd som ga sine gaver inntil menigheten var ordenlig etablert. Da menigheten var etablert, var det den som skulle fortsette det som Den hellige ånd lærte den første menigheten. Derfor var det kirken som startet undervisning, sykestuer osv. Det var ikke noe galt i dette, men læren om at apostler og nådegaver forsvant med den første menigheten preger fortsatt deler av den universelle kirken. Det kalles ”dispensasjonslære” og betraktes som vranglære.

Paulus var tydelig på at han var en apostel selv om han ikke var en av de tolv. Det er heller ikke tvil om at han formidlet Den hellige ånd (Jfr Apg 19). Dermed er det bibelsk belegg for å si at ”aposteltjenesten” i hvert fall strakk seg lenger enn til de tolv. Jeg er overbevist at det er mange apostler i Guds menighet i dag. Det er heller ikke tvil i min sjel om at Den hellige ånd formidles gjennom ganske vanlige legfolk.

Dagens ’manna’:
Den hellige ånd virker gjennom vanlige mennesker.

------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: