fredag 22. februar 2013

Ikke til salgs!

Det er ikke tvil om at det hos noen oppfattes som status å formidle Den hellige ånd. Trollmannen Simon var imponert av Filip og kom til tro, men han var enda mer begeistret da han så hvordan Peter og Johannes formidlet Den hellige ånd. Jeg synes litt synd på Simon. Han hadde ikke vært troende lenge. Hans referansebakgrunn var trollmannens. Det var sikkert slik med trollmenn den gang som det er med tryllekunstnere i dag – de kjøper triks av hverandre. Simon var vitne til det han oppfattet som ”et fantastisk triks”. Det ville han kjøpe.

Da ”Toronto-vekkelsen” var på sitt sterkeste ble jeg selv beskyldt for å drive med samme type triks som illusjonistene. Ikke hadde jeg lært det, ikke hadde jeg kjøpt det og ikke var det noen form for triks – det bare skjedde.

Men stakkars Simon forsto ikke at det var tilfelle for Peter og Johannes også, og han ble kraftig irettesatt:

«Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.»
Apg 8:20-23

Simon skjønte alvoret og vendte om. Mange av freskene i Nes Kyrkje i Gvarv (ca 1150 e.Kr.) er viet Simon og vitner om en tradisjon som kan tyde på at han fikk en sann omvendelse som resulterte i en sterk tjeneste. Selv om denne tradisjonen ikke er verifiserbar, har de fire årene med jevnlig gudstjenestebesøk og oppdrag som organistvikar i slike omgivelser gjort at jeg føler jeg ”kjenner” Simon. Om det som skjedde videre med Simon er sant, fikk han det i hvert fall gratis!

Dagens ’manna’:

Den hellige ånd og hans gaver er gratis.
----------------------------------

Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: