fredag 1. februar 2013

Grip øyeblikket

Carpe diem har blitt en av de latinske frasene som de senere årene har blitt ”allemannseie” av flere grunner* - men noen ganger er det ikke nok bare å gripe dagen. Dagen består av timer, timene består av minutter som igjen består av ”øyeblikk”. Det finnes øyeblikk som er så viktige at de må gripes. Jeg tror at en av Den hellige ånds egenskaper er at han hjelper meg til å gripe ”praesente momento”. ”Bruk den dyrebare tiden godt”, skrev Paulus (Kol 4:5). Da Anna Sophie Seidelin kom med sin versjon av Det nye testamentet på dansk i 1974 fikk verset denne ordlyden: ”Utnytt de kostbare øyeblikk!”. 

Da jeg tolket kommandør Jim Knaggs på offisermøtet i kongressen i 2014, sa han: Jeg forventer to ting av offiserene mine, at de:

  • stoler på Gud
  • møter på jobb

Det siste punktet er hva denne refleksjonen handler om: Å være klar når Den hellige ånd gir en anledning. 

Mannen som hadde vært lam siden fødselen, skapte veldig mye oppstyr. Hans smittende glede over å ha blitt hel førte til en sammenstimling i Salomos søylegang. Det var et kostbart øyeblikk:
Da Peter så det, begynte han å tale
Apg 3:12
Det var sensasjon på gang. Menneskemengden var oppmerksom og Peter grep øyeblikket. Jeg siterer ofte William Booths utsagn: ”Å skape sensasjon er min metode!” – jeg tror han hadde lært det av Den hellige ånd. Men målet er ikke sensasjon, men oppmerksomhet. Dersom Peter ikke hadde grepet øyeblikket ville en fantastisk mulighet gått tapt. Hver eneste dag består av øyeblikk hvor jeg har menneskers oppmerksomhet – hva gjør jeg med de øyeblikkene? Møter jeg på jobb?

Dagens ’manna’:

Den hellige ånd er til stede i hvert øyeblikk
-------------------------------------------
* Se Carpe diem
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: