lørdag 2. februar 2013

Den ”lumske” oppmerksomheten

”Hver eneste dag består av øyeblikk hvor jeg har menneskers oppmerksomhet”, skrev jeg i går
Alle mennesker har personlig behov for å bli sett og jeg er intet unntak. Det personlige behovet blir hos de fleste tilfredsstilt ved at det er noen få som virkelig ser dem. 

Men grådighet har alltid vært en menneskelig svakhet, og når det er noe vi liker, vil vi ha mer. Peter kunne ha gått i ei farlig felle da han grep det dyrebare øyeblikket. Den lamme mannen hadde oppmerksomhet, men fokuset var enda sterkere på Peter som mirakelmannen. Hva gjorde Peter med oppmerksomheten?

Han fikk umiddelbart rettet fokus på Jesus. Han er kilden, han er årsaken, han er Frelseren og helbrederen:

Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus.
Apg 3:12-13

Å være en Jesu disippel som lar seg lede av Den hellige ånd, vil alltid føre til oppmerksomhet. Det koster å stå fram. I sin ytterste konsekvens kan det koste livet. Men misforståelsene smerter også, enten disippelen gis en status som er hevet over rollen som det redskapet han ønsker å være* - eller han blir mistenkt for å ha en skjult agenda, eller blir beskyldt for å skygge for Jesus. 
Også i forhold til oppmerksomhet, er det viktig at jeg er ledet av Den hellige ånd slik at jeg vet når jeg skal holde på den for å peke på Jesus, eller tre tilbake fordi oppdraget er fullført:
Og når ordets nøkler åpner
en lukket hjertegrind
går vi et skritt til siden
slik at Jesus slipper inn
Dagens ’manna’:
Jeg trenger Den hellige ånds veiledning for å bruke oppmerksomhet på en riktig måte.
------------------------------------------------------
* Som Peter i dette tilfellet, eller Paulus og Barnabas i Lystra. Der ble de tatt for være gudene Zevs og Hermes – Apg 14:12

Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: