torsdag 31. januar 2013

En åpen bønn

”Kan du avse en tier?” – jeg har fått et slikt spørsmål mange ganger. Han som ba, valgte å være konkret. Responsen kan være ’ja eller nei’. En annen ville kanskje spurt: ”Har du noen mynter å avse?”. Den bønnen har en litt større risiko – i tillegg ’ja eller nei’ åpner den opp for å få mer eller mindre. Det er med bønn som med investeringer – jo, åpnere den er, dess større risiko, men også mulighet for større uttelling.

Hadde reisen gjennom Apostelgjerningene utelukkende vært teologisk, ville jeg ikke gjort et poeng av at den lamme ved Fagerporten:
”…ba om en gave”
Apg3:3
Men jeg synes det er interessant i forhold til de ”brillene” jeg har på. Det greske ordet som tidligere ble oversatt med almisse og forbindes med penger gitt til fattige, betyr egentlig en barmhjertighetsgave. Derfor drister jeg meg til å gjøre enda en spekulasjon: Var Peters oppfordring: ”Se på oss!" snarere en stadfestelse av at den lamme faktisk hadde gjort det og ”sett noe mer” - og hadde fått et håp om en enda større barmhjertighet enn noen mynter?

Kunne det være at Peter og Johannes var preget av en helt annen rikdom som gjorde at den lamme vendte sin oppmerksomhet mot dem i stedet for mot andre som tilsynelatende hadde mer av denne verdens ”sølv og gull”?

Tenkte den lamme på Salomos visdomsord: ”Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid”?* -   Var bønnen han ba helt åpen og var det den som også vekket Peters tro?

Ordet ble i hvert fall talt til rett tid, og investeringen av den lammes bønn ga full uttelling. Jeg tror han ble ”hel” i alle betydninger av ordet – jeg tror til og med han fikk Den hellige ånds gave, for lovsangen hans kunne høres over tempelplassen. Jeg skulle gjerne vært der og hørt den ”himmelske konserten”!

Dagens ’manna’:
Jeg trenger innsikt til å vite når bønnen min skal være helt konkret eller helt åpen.

---------------------------

Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne. 
* Ordsp. 25:11

Ingen kommentarer: