onsdag 30. januar 2013

Hva har jeg?

Den radikale endringen i disiplenes atferd trer tydelig fram etter pinsen. Jeg ser det allerede i forkynnelsen til Peter og følgene av den, men det er også en tydelig bevissthet i forhold til hva de har ”fått”. Det som fascinerer meg med beretningen om den lamme som satt ved Fagerporten i templet, er ikke primært hans helbredelse, men at han ble helbredet av noe Peter ”hadde”:

«Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!»
Apg 3:6
Peter sier ikke hva han har, men det er nærliggende å tro at han sikter til kraften av Den hellige ånd. Kraften gjorde ham i stand til å uføre mirakler i Jesu navn.

Jeg tror at en bevissthet om ”hva jeg har” er veldig viktig for å kunne fungere optimalt som Herrens redskap. Det handler ikke om meg, men om ham, og jeg må stole på at han står ved sitt ord.

Dagens ’manna’

Jeg ønsker å vite mer om ”hva jeg har” for å bli et bedre redskap.
--------------------------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

Ingen kommentarer: