søndag 24. juni 2012

Hva ser hjertet i dag?

I går tok jeg for meg bønnen ”Må han gi dere lys til hjertets øyne” og at svaret på den bønnen vil føre til minst tre resultat. For det første vil det gi innsikt i håpet, og i dag fokuserer jeg på at det vil gi innsikt i:
hvor rik og herlig hans arv er for de hellige Ef 1:18b
”Hans arv” kan lett bli et abstrakt begrep, men jeg tror at hjertes øyne ser hva den arven består i. Selv om han ”ser som i et speil, i en gåte” har Paulus brukt hjertets øyne og fått innsikt i hva noe av denne arven består i. Vi har allerede sett på den første, men her er en liten liste. Jeg får:
1. Den hellige ånd (Ef 1:14 - se også Gal 4:7)
2. bli Kristi medarving (Rom 8:17) – d.v.s. også arving til Guds rike.
3. del i herligheten (Rom 8:17)
4. en kropp som er lik den Jesus har i herligheten (Fil 3:21)
5. del i lyset (Kol 1:12)
Lista kan gjøres lenger, men dette er uansett en for stor dose for intellektet til å ta inn. Godt at det er hjertets øyne som skal se det.

Dagens ’manna’:
Også arven står i presens!

Ingen kommentarer: