mandag 25. juni 2012

Den siste konsekvens

av at Gud gir hjertets øyne lys er at jeg får innsikt i:
hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.
Ef 1:19
Jeg har valgt å sette en strek under er. Kraften er ikke noe som kommer og går, den er hos oss. Det er ikke tvil hos Paulus om at denne kraften er overveldende, for det var med den kraften Gud reiste Jesus opp fra de døde. 

For mange er det et stort skritt å tro på oppstandelsen. Når det skrittet er tatt, er det neste minst like stort: Å tro at den kraften er hos meg. Det er ufattelig, men når Gud gir sitt lys, kan hjertets øyne se det.

Jeg har behov for å synge forundringens duett med Paulus:
Det intet øye så og intet øre hørte,
det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.
1 Kor 2:9
Dagens ’manna’:
Hvilken nåde! Hvilken kraft! … og det er fortsatt presens.

Ingen kommentarer: