tirsdag 27. mars 2012

Hvor det fører det vet ingen

Overskriften er hentet fra en av de nyeste ”klassikerne”. Det kan virke litt tidlig å kalle ”Der det nye livet lever” for en klassiker, men jeg overbevist om at den kommer til å overleve i mange generasjoner. Teksten er både økumenisk og veldig bra, og melodien bekrefter teksten. Beskrivelsen av det nye livet som en vandring passer utmerket på Abrahams liv:
    I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom.
    Hebr 11:8
…dette gir gjenklang hos meg. Tro = lydighet som fører oss av sted uten å vite hvor det fører. Derfor er troslivet pilegrimens eller teltnomadens liv. Mer om det i morgen.

Dagens ’manna’:
    Jeg vet ikke hvor troen fører meg i dette livet

Ingen kommentarer: