søndag 23. oktober 2011

”… så enkel er min tro!”

”La, la, la, la, la, la … så enkel er min tro”
sang vi for mer enn 20 år siden.

Koret var omdiskutert fordi ikke alle mente de var ærlige når de sang: ”Gud er bare god mot meg”.

Alle går gjennom perioder som kan være vanskelige fordi Gud oppleves som fjern – og når han er fjern, er ikke godhet det første vi tenker på.

Men, for å bruke en strofe fra en sang av André Crouch som går enda lenger tilbake ”Through it all” - konkluderer jeg som Asaf: Så enkelt kan det sies, men veien dit er ikke alltid enkel. Også det beskriver Asaf, men da må du lese hele salmen. Og kanskje det går an å påstå: ”Jo enklere troen er, jo mer dyrkjøpt er den!” Jeg har ikke bibelsk belegg for en slik påstand, men litt erfaring er ikke så dumt det heller…

Ingen kommentarer: