lørdag 22. oktober 2011

Når ”favoritt-tanken” blir en utfordring

Ingen av dem som følger jakten på mitt daglige ”manna” bør være i tvil om at mye av min tro hviler på at jeg er ”I HAM”.
Der kan jeg leve med hvilepuls og la prestasjonsangsten ligge for han har allerede prestert. Hvordan skal jeg da tolke:
  ”Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.”?
  1 Joh 2:5-11
Det viktigste er kanskje ikke å tolke et slikt vers, men å fortsette å leve ”I Ham”. Om jeg skal leve slik Jesus levde, er det i hvert fall ikke noe alternativ å stille seg utenfor og forsøke å gjøre seg verdig til å få lov til å komme inn. Jesus levde slik han gjorde fordi han var ett med Far. Den eneste måten jeg kan komme i nærheten av å leve som Jesus, er å være ett med ham. Så jeg sier det med frimodighet «Jeg er i ham» og synger med Øivind Fragell:
  Det eneste håp som jeg eier
  Det har jeg, å Jesus, i deg
  Jeg bringes til ro ved enkelt å tro
  At du døde på korset for meg

Ingen kommentarer: