mandag 24. oktober 2011

Er Jesus Gud?

Det er legitimt å stille et slikt spørsmål av flere grunner. Det som ofte volder besvær er at Jesu guddom kan virke utfordrende på monoteismen. For jødene er det veldig viktig at det bare er én Gud. Det er det for meg også, men det blir ikke noe problem å tenke på Jesus som Gud ettersom jeg tror at Gud i Jesus ble menneske.

Derimot kommer Jesus selv med enkelte utsagn som absolutt gir rom for spørsmålet: Er han Gud?
Slik er det med dagens tekst der den unge rike mannen kommer til Jesus og tiltaler ham: ”Gode mester”. Jesus responderer:
    «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!»
    Mark 10:17-27
Det er vanskelig å konkludere noe som helst fra dette utsagnet. Jesus har rett i at det bare er Gud som er god. Jesus så at den unge mannen kjente budene. Så Jesus også at den unge mannen hadde sett noe som var enda viktigere – nemlig at Jesus var Gud?
I så fall kan spørsmålet utelukkende ha vært et forsøk på å få ham til å bekjenne at akkurat det! Jesus elsker bekjennelser. Og jeg bekjenner gjerne: ”Jesus, du er god, du er Gud!”.

Ingen kommentarer: