tirsdag 25. oktober 2011

Partiskhet

Jeg tror at alle mennesker som blir kjent med Gud gjennom Jesus vil oppleve at Gud er upartisk – alle er like verdifulle og alle er hans favoritt. Det er også bibelsk belegg for at det er slik. Selv om Paulus er veldig tydelig på at evangeliet er for jøde først, så greker, er han like tydelig på at:
    ”For Gud gjør ikke forskjell på folk.
    Rom 2:1-11
Det greske ordet som Paulus bruker* kan oversettes med partiskhet. Verset kunne derfor like gjerne vært oversatt: ”For det er ingen partiskhet hos Gud”.

Jeg er fryktelig redd for antisemittisme, og velsigner Israel – men jeg er bekymret når det ikke er mulig å sette spørsmålstegn ved noen av de reaksjonsformer som Israel har hatt etter provokasjoner fra palestinerne uten å bli betraktet som ”lite bibeltro”. Gud tar de svake og undertryktes side. Mange ganger har hans utvalgte folk vært de svake – andre ganger tror jeg at han stusser når han ser deres reaksjoner. Dersom Jesus har gitt oss det sanne bildet av Gud, må det være slik. Jesus sa tross alt: ”Dere har hørt det er sagt …. Men jeg sier dere”.

* προσωπολημψία

Ingen kommentarer: