torsdag 2. juni 2011

”Utpostdagen”

Jeg savner ”utposter”, og særlig på Kristi himmelfartsdag. For de ”uinnvidde” er ”utposter” et begrep som blir (eller ble?) brukt om tettsteder i rimelig avstand til et korps
(= Frelsesarmemenighet) hvor det regelmessig holdes møter i regi av Frelsesarmeen.

Det var ikke uvanlig at akkurat Kristi himmelfartsdag ble brukt til ”utpostfelttog”. Jeg har vært med på det fra barndommen og har også arrangert slike "felttog" som korpsoffiser. Det var en flott måte å trene ”legfolket” til møteledelse og forkynnelse – men selvfølgelig var det viktigste å nå bygdefolket med evangeliet.

Bildet er tatt for mange hår siden på Kristi himmelfartsdag i 1974. Fra Tromsø reiste vi syv team og hadde møter på to steder hver før vi alle hadde et avsluttende møte på samme sted. Hvert team besto av fire-fem soldater. På den måten ble det gjennomført 15 møter på en dag – og vi nådde sikkert mellom 500 og 1000 mennesker totalt.

Tro om ikke de to små jentene på bildet husker det litt spesielle besøket? Kanskje de husker et av barnekorene de lærte?

Budskapet om Jesus som kom til jorden som for opp til himmelen for å sende Den hellig ånd ble i hvert fall forkynt den dagen. Den unge ”aspiranten” som enda ikke hadde fylt 18 talte på minst et av møtene.

Jeg undres hvor mange møter som finner sted i regi av Frelsesarmeen i dag? I 1974 arrangerte et korps alene 15 møter. Tro om dagens 100 korps arrangerer 15 møter til sammen? Dersom evangeliet formidles klart gjennom andre kanaler enn møter (og utposter), er ikke møter i seg selv et mål. Det viktige er at han som for opp til himmelen skal komme igjen på samme måte*. Vet nordmenn det?

* Apg 1:11
Dagens tekst: Luk 24:46-53

Ingen kommentarer: