torsdag 16. juni 2011

Sterke krefter

Nok en gang har vi vært vitne til kreftene i store mengder vann. Det er både skremmende og leit å se ødeleggelsene, men samtidig blir jeg fylt med en slags ærefrykt for naturens krefter enten de viser seg i form av flom, tornadoer eller vulkanutbrudd.

Det er derfor ingen overraskelse at Skaperens nærvær også er forbundet med sterke krefter:
    ”Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røk”
    Jes 6:1–8
Ikke så rart at Jesaja ble skremt.

For mange år siden hadde jeg en formening om at Herrens nærvær alltid var forbundet med ”fred”, men vandringen med ham har vist meg at hans nærvær kan gjøre at noen blir skremt. Jeg velger å stole på at Gud vet hva han gjør.

Naturens krefter gjenspeiler Skaperens krefter. Skaperverket ble underlagt forgjengelighet og derfor ble det åpning for at naturens krefter kunne komme ut av kontroll. Det er en av grunnene til at hele skaperverket lengter etter dagen da det skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten*. Da er det Herren som igjen skal ha kontrollen. Det har jeg ærefrykt for, men fordi jeg har Jesus blir jeg ikke skremt!

* Rom 8:19-22

Ingen kommentarer: