onsdag 15. juni 2011

Hva er Guds rike?

Det er ganske mange innlegg her på bloggen som har fått etiketten ”Guds rike” – i tillegg forekommer ordet i mange andre innlegg også. Det er med andre ord et sentralt begrep i den kristne tro. Jesus sa også at det skulle være sentralt i forkynnelsen. Utfordringen er at det er så vanskelig å komme med en tydelig definisjon. Grunnen kan være at det er et ”åndelig rike” som ikke er av ”denne verden”. Det er grenseløst, og i den grad det har ”lover” er det vanskelig å forstå disse rasjonelt.

Det var tydelig at noen var opptatt hvilke regler som skulle gjelde f. eks. i forhold til mat*, og i den forbindelse forsøker Paulus å definere Guds rike som noe annet enn slike regler:
    ”For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.”
    Rom 14:16–20
Det er fortsatt mye ved Guds rike som ligger i mysteriets ”tåke”, men jeg er uendelig takknemlig for å være borger i et rike med et slikt fokus!

* se Kosher

Ingen kommentarer: