tirsdag 14. juni 2011

Den kule kroppen

Da jeg lærte om kroppen og hvordan den fungerte da jeg var gutt, ble jeg forundret over det fantastiske maskineriet. Særlig var det informasjonen om kretsløpene som både skremte og fascinerte. Alt i kroppen syntes å avhenge av noe annet. Sånt ga en fantasifull hjerne masse tankeføde.

Som voksen undres jeg fortsatt over den unike kroppen som vi mennesker har. Derfor blir kroppen som et bilde på de troende tilsvarende sterkt. Også i den kroppen er det en gjensidig avhengighet – men den er uavhengig av lemmenes etniske eller sosiale bakgrunn:
    Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.
    1 Kor 12:12–13
Litt av et under!

Ingen kommentarer: