fredag 17. juni 2011

Noe å være stolt av

Det er mye jeg er stolt av. Familien min, menigheten min, landet mitt – lista kan fort bli lang når jeg kommer i gang. Stolthet er positivt – men ikke dersom det fører til hovmod.

Jeg er også stolt av å være en kristen. Det er jeg fordi jeg har fått lov til å tro på en nåde som gjør at jeg kan ha fred med Gud og stå rettferdig for ham. Alt på grunn av Jesus!

Og det leder til enda en stolthet:
    Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet.
    Rom 5:1–8
Frelsesarmeens leder i Norge, Clive Adams, ønsker seg en armé med en rekke kvaliteter. Den siste er "en armé med hevet hode". Med et håp om Guds herlighet er det absolutt mulig!

Ingen kommentarer: