mandag 18. april 2011

Ydmyk selverkjennelse

Ydmykhet hører med til de klassiske dydene, men det gjør ikke troverdighet. Kanskje det er fordi troverdighet er frukten av de klassiske syv?

Hver gang jeg leser beskrivelsen av disiplenes manglende innsikt – og slike beskrivelser er det mange av – blir jeg fylt av en slags ærefrykt. De hadde ikke behov for å pynte på ”fasaden”, men ønsket å gi et sant bilde. I forbindelse med palmesøndagens inntog i Jerusalem står det:
    Dette skjønte ikke disiplene den gang. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik.
    Joh 12:14–19
Den ydmyke selverkjennelsen gir ikke bare disiplene troverdighet, men det smitter også over på hele Bibelen.
Det samme gjelder forkynnelsen. En ydmyk ærlighet gjør budskapet troverdig og bygger opp om forkynnelsens mål:
”Å skape tro!”

Ingen kommentarer: