søndag 17. april 2011

Hjemmets reformasjon

Det er noen hjem det bare er skjønt å komme til. Ikke nødvendigvis fordi det er vakkert, eller fordi det serveres god mat, men fordi det bare er godt å være der. Det har sikkert sammenheng med menneskene som bor der, men atmosfæren kan også merkes når de ”fastboende” ikke er hjemme. Jeg har vært i noen slike hjem, og jeg ber om at mitt eget hjem må være slik.

Jeg er sikker på at Jesus opplevde at hjemmet i Betania var et slikt sted. Mye tyder på at han ofte var på besøk der. Seks dager før påske er han igjen hjemme hos de tre søsknene:
    ”Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt.”
    Joh 12:1-13
Marta er tilbake i oppvarterrollen. Jeg tror hun trivdes best der. Lasarus deler bordfellesskapet med Jesus. Med tanke på at Lasarus nylig hadde vært død og stått opp, må de to ha hatt mye å snakke om. Maria finner igjen plassen ved Jesu føtter. Denne gangen salver hun føttene hans og tørker dem med håret sitt. Og igjen bekreftes det faktum at Jesus ”salves til sin begravelse”.

Hjemmet i Betania fungerte som en utmerket arena for formidling av evangelium og fellesskap. Det er mye mulig vi trenger kirkebygg og institusjonelle overbygninger i Guds rike, men det kan fort bli en ”sovepute” og da har djevelen vunnet. Flere kristenledere har tatt til orde for at vi trenger flere reformasjoner. Jeg tror den viktigste reformasjonen som trenges er at hvert hjem der det bor troende må bli et samlingspunkt og en ”kirke” hvor vi kan varte hverandre opp, samtale og gi uttrykk for våre åndelige følelser.

Se også: Hva var det Maria forsto?

Ingen kommentarer: