lørdag 16. april 2011

En ”ubetydelig” detalj?

Det hender at jeg får bilder når jeg ber sammen med mennesker. Noen ganger er de enkle og begge forstår bildet når jeg deler det. Andre ganger kan det være at jeg henger meg opp i det som framstår som det sentrale, mens det er en for meg ”ubetydelig” detalj som taler inn i min venns liv. Jeg har lært en lekse av det: Del det du ser – verken mer eller mindre, og overlat tolkningen til den som lytter. Når jeg likevel velger å dele ”min innsikt” i en blogg, er det i ydmyk erkjennelse av at jeg bare ser stykkevis.

I beretningen om ”Forbigangen” står det at blodet fra lammet skal strykes på dørbjelken og dørstolpene. Jeg har lest det mange ganger, men i dag stoppet jeg for en detalj:
    «Gå og hent småfe til familiene deres og slakt påskelammet! Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet på dørbjelken og på dørstolpene….»
    2 Mos 12:21–28
Ligger det en ”mening” i detaljen med isopkvasten? Slik gjør meg nysgjerrig. Det er mulig at oversettelsen er ”direkte” fra det hebraiske ”esob” som betyr ”hellig plante”. Uansett om den er identisk med urteplanten isop, ble den hellige planten brukt til rensing både av templet og spedalske. David bruker isopbildet når han er i syndenød etter sitt store fall: ”Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.”*

Denne lille ”detaljen” fra den første påske gjør hendelsen til et enda sterkere forbilde på Jesu verk på Golgata. Blodet beseirer ikke bare døden, men gjør oss rene. Bibelen er fantastisk!

* Salme 51:9

Ingen kommentarer: