fredag 15. april 2011

Hva er det med kvinner?

Den religiøse maktelite forsto det ikke!
Den indre kjerne av betrodde disipler forsto det ikke!
Men en kvinne, attpåtil en syndig kvinne*, forsto!
    «…Da hun helte denne salven ut over min kropp, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»
    Matt 26:6-13
Det er forunderlig at menn gjennom kirkehistorien har klart å holde kvinner borte fra kirkens maktsentrum når evangeliene gir så mange eksempler på at kvinner hadde grepet evangeliets kjerne. Hvordan hadde den kirkelige institusjon sett ut dersom den hadde vært etablert av dem som hadde størst åndelig innsikt? Jeg kan bare spekulere, men jeg tror det har vært i djevelens interesse å isolere mennesker med åndelig innsikt enten det dreier seg om kvinner eller menn. Dermed får han større spillerom – ikke minst i strukturer som åpner for bruk av makt.

* i flg Luk 7:36-50

Ingen kommentarer: