tirsdag 19. april 2011

My way!

Det er noe eget med stemmen til Frank Sinatra. Sangene vi forbinder med ham har en egen nerve. Jeg betrakter det som stor musikk. Sinatras liv var myteomspunnet og fullt av rykter. Jeg skal ikke dvele ved det, men kanskje hans liv var preget av:
”I did it my way!”?

Jeg tror at ønsket om ”Å gjøre det på min måte” er grunnleggende hos oss mennesker. I hvert fall kjenner jeg det veldig godt igjen i mitt eget liv. Foreldrene mine kan fortelle om en sta liten gutt som tidlig sa: ”Gjøre sjøl!” - og midt i 50-årene kjenner fremdeles at jeg har lyst å gjøre det på min måte. Får jeg lov til det kan jeg strekke meg langt – veldig langt.

Jeg tror Peter var helt oppriktig da han sa:
    «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå?» sier Peter. «Jeg vil gi livet mitt for deg.»
    Joh 13:36–38
Hans raske aksjon i Getsemane ved å trekke sverdet viste at han mente alvor. Han var klar til å dø i kamp. Han ville gi livet sitt på sin måte.

Jesu måte var annerledes. Derfor advarte han Peter om fornektelsen. Jeg skulle ønske at jeg kunne stå ansikt til ansikt med Jesus en dag og synge ”I did it your way!” Det ville aldri fungert, for han vet at det ikke er slik. Men de gangene jeg har fått nåde til å gjøre det på hans måte har det åpnet for strømmer av velsignelse.

Ingen kommentarer: