tirsdag 12. april 2011

Tror du det du ser?

Uttrykket: "Du tror det ikke før du får se det" blir brukt både i reklame og når vi forsøker å beskrive noe uforklarlig.

Noen krever å se før de tror noe som helst.

I utgangspunktet er det lite logisk ettersom vi hele tida står i fare for å bli ”lurt” av optiske fenomen eller det som kalles kognitiv illusjon.

Det siste betyr at jeg definerer det jeg ser ut fra noe jeg har sett tidligere som ligner.

Ofte kan det vise seg å være helt feil ved nærmere undersøkelse, men dersom jeg ikke undersøker, kan jeg gå i fella og mene at jeg har sett noe jeg faktisk ikke har sett.

Er det nok å ”se” Jesus? Svaret gir seg selv:
    ”Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.”
    Joh 3:14–17
Det er mange i dag som ”ser” Jesus både som en historisk person, en profet, et forbilde, men det er bare troen på den korsfestede og oppstandne Jesus som gir evig liv.
Jeg tror det jeg "ser" – og troen gir meg visshet om at det er noe langt mer enn en illusjon.

* Svaret får du etter et par sekunder på denne siden

Ingen kommentarer: