onsdag 23. mars 2011

Bilde fra en rettssal

Jeg kan godt forstå at TV-serier hvor det som foregår i en rettssal er et sentralt element er god underholdning. Hever vi blikket over den menneskelige tragedie som ofte ligger bak, er spillet mellom forsvar og aktorat en spennende prosess. Særlig interessant blir det når både aktor og forsvarer er dyktige og gjør en god jobb, og jeg sitter med en fornemmelse av at det kan bikke begge veier.

Bildet dukker også opp i Bibelen. Øverstepresten Josva står foran en Herrens engel med Satan som anklager og Herren som dommer. Det er ikke rare øverstepresten. Han er skitten der han står. Med loven i hånd har Satan en sterk sak. Lovens krav til renslighet er generell og tydelig, men blir enda mer spesifikk overfor prester. Øversteprestens klesdrakt beskrives ned til minste detalj. Josva ligger dårlig an, men det er inntil forsvaret kler av ham de skitne klærne og ifører ham høytidsklær:
    Engelen sa til Josva: «Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil kle deg i høytidsklær!»
    Sak 3:1–5
I mitt perspektiv har Jesus tatt engelens plass. Når aktor kommer med en sak som han tror er god, har forsvareren allerede sørget for at ”skitten” er borte. Når det gjelder klesdrakten, er jeg ”kledd i Ham”, og det er Talsmannen som fører ordet!

Se også: Moteløven

Ingen kommentarer: