tirsdag 22. mars 2011

Jomfru Maria

Jeg vet at overskriften kan bli oppfattet som kontroversiell, men i dag er jeg mer optimistisk med tanke på kristen enhet enn noen gang. Jeg har nevnt dette i bloggen før, og de neste par dagene kommer jeg til å fokusere på det under kurset ”Verden 2011 – forstår vi den?” på KRIKs høyfjellssenter i Hemsedal:

De kristne nærmer seg hverandre!

Og når vi nærmer oss hverandre dukker spørsmålet om jomfru Marias rolle opp. Her er det sikkert grunnlag for tilnærming fra begge sider. Maria profeterer selv i det som vi kaller ”Marias lovsang”: "Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig..."* I frykt for å overbetone hennes rolle kan vi protestanter ha kommet i skade for ”anonymisere” Maria.

Dagens tekst handler om noe helt annet, men den har et lite etterspill:
    Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte: «Si heller: 'Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.'»
    Luk 11:14–28
Rett før Maria kom med sin lovsang sa Elisabeth: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. …. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»* Det er interessant at det er akkurat det Elisabeth sier om Maria som Jesus vil at skal danne grunnlaget for saligprisningen. Han tar dermed ikke saligprisningen fra Maria, men utvider den til å gjelde alle som oppfyller kriteriet om å høre Guds ord og ta vare å det. Som et fantastisk forbilde priser jeg Maria salig, og ber om at jeg også må få nåde til å være ordets hører, gjører og viderefører.

* Luk 1:39-56

Ingen kommentarer: