søndag 23. januar 2011

Nummer 2

Det er mange uttrykk forbundet med å bli nummer to. De positive sier ”vi har vunnet sølv”, mens de som ville helt til topps ser det som et nederlag. Det er mange som er blitt nummer to og som har vunnet sympati, men få har fått så mye som Juha Mieto som ble slått med 1/100 sekund på 15 km i langrenn i Lake Placid i 1980. Kanskje han fikk mer oppmerksomhet enn om han hadde vunnet?

I følge Johannes er helbredelsen av sønnen til den kongelige høvedsmannen i Kapernaum Jesu andre under*. Når Johannes så klart gir uttrykk for hva som er det første og det andre, må han ha oppfattet det som vesentlig.
Det er flere grunner, men jeg tror at den viktigste er at underet i bryllupet i Kana skjedde i en jødisk sammenheng, mens det andre dreide seg om en ”hedning”.

Også i undrene er det altså et tydelig signal om at evangeliet er for alle. En sannhet som det skulle gå lang tid før de kristne forsto og aksepterte. At evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker, var noe som Paulus også hadde innsett.

Så lenge jeg får være med, er jeg glad for å komme som nummer to. Og – om jeg blir sist, så står at jeg skal bli først. Kanskje en indikasjon på at det i himmelen kun deles ut førsteplasser?

* Joh 4:46-54

Ingen kommentarer: