lørdag 22. januar 2011

Troa og Noah


Når jeg snakker med mennesker om ”tro” får jeg ofte en fornemmelse av at tro er å føle eller tenke at ”akkurat slik blir det”. Definisjonen i hebreerbrevet 11:1 ”Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser” er utfordrende. Hvor vidt troen er et ”bevis” kan sikkert diskuteres. Forrige oversettelse formulerte det slik: "Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser"; mens 30-oversettelsen sa: "Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees".

På mange måter er Noah er pratisk eksempel på hvordan jeg forstår tro:
    Og Noah gjorde så; i ett og alt gjorde han som Gud hadde pålagt ham.
    1 Mos 6:8–22
Lydighet til det Gud sier, er tro slik jeg tolker ordet. ”Sikkerheten” og ”vissheten” som beskrives i Hebreerbrevet er et resultat av å ha handlet i lydighet. Dersom vi leter etter den i forkant, er jeg redd for at det kan bli smått med handling….

Se også: Det er så sprøtt at det må være Gud

Ingen kommentarer: