fredag 21. januar 2011

For alle

"Evangeliet for alle" har stått i fokus denne uka. Jeg husker for veldig mange år siden da det gikk opp for meg at dette faktisk var en problemstilling i Bibelen. Erfaringene fra det jeg hadde sett både i andres og eget liv gjorde at sannheten om frelsens mulighet for alle ble tatt som en selvfølge.

Da den unge tenåringen fikk enorm appetitt på Guds ord og absolutt alt skulle leses, oppdaget han fort at det ikke var en selvfølge verken for de ortodokse jødene eller for de første kristne at ”hedningene” hadde del i løftet. I tillegg til henvisninger til Jesu undervisning måtte både Peter og Paulus argumentere med skrifthenvisninger fra det gamle testamentet for å overtale ”sine egne” om at evangeliet var ”for alle”.
Også i den første av ”Hallel-salmene” kommer det tydelige signaler om universalitet både i forhold til rase og sosial stand:
  ”Herren er opphøyet over alle folkeslag,
  over himmelen er hans herlighet…
  Han reiser de ringe opp av støvet
  og løfter de fattige fra asken.
  Han lar dem sitte sammen med stormenn,
  med høvdingene i sitt folk….
  Halleluja!”

  Salme 113:1-9
Jeg sper på med enda et ”Halleluja!”

Ingen kommentarer: