mandag 24. januar 2011

Å tale til forstanden

Ungdom i oppdrag har nylig uttalt at de ønsker mer fokus på å nå menneskers ”hjerner”. Det er alltid en utfordring å finne en god balanse mellom ”hjerte” og ”hjerne”. Vi trenger begge deler. Jeg liker å sitere det engelske utsagnet:
    The word without the Spirit – you dry up
    The Spirit without the word – you blow up
    The word and the Spirit – you grow up!
Paulus kaller galaterne “uforstandige”:
    Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med menneskeverk?
    Gal 3:1–8
Logikken skal i følge Paulus hjelpe oss til å holde fast i det som Ånden har gjort og gjør uten å erstatte den. Ja takk! Begge deler!

Ingen kommentarer: