torsdag 27. januar 2011

Fortid eller framtid?

Det kan handle om mennesketype – eller er det alderen som avgjør om jeg lever i fortid eller framtid? Det kan handle om grammatikk, men da skrives det gjerne: ”Preteritum eller futurum?”
Men hva er det som gjør at salmisten lever både i fortid og framtid?
  Da ropte de i sin nød til Herren,
  og han førte dem ut av trengslene.
  Han fikk stormen til å stilne,
  havets bølger falt til ro.
  Glade ble de da det stilnet;
  han førte dem til den havn de ønsket.
  De skal takke Herren for hans miskunn,
  at han gjør under for menneskene.

  Salme 107:23–32
På den ene siden refererer forfatteren til noe han har opplevd, lest eller ”sett” – noe som hører fortiden til, men på den andre siden skal det føre til noe som hører framtiden til. Hva er bakgrunnen for denne endringen?
Det begynner det å likne en profeti, og det er ikke vanskelig å se oppfyllelsen i beretningen om Jesus som stiller stormen.

Tenk at det underet også hadde sin profeti. Guds ord er fascinerende!

Ingen kommentarer: