onsdag 26. januar 2011

Með lögum skal land byggja


Det gammelnorske slagordet er Shetlands motto. Det finnes på Tingvollen som er reist til minne om Frostatinget og der har det en tilføyelse:
    Med lov skal landet vårt bygges,
    Ikke med ulov ødelegges.
Landet vårt har flere lover som trenger å endres, og vi bor i et fritt land der vi kan være med å påvirke en slik prosess. Inntil en lov endres kan ikke et menneskestyrt samfunn annet enn å følge loven – da blir det anarki.

I Guds rike derimot er det annerledes:
    Rettferd og rett er din trones grunnvoll,
    miskunn og troskap går foran deg.

    Salme 89:9–15
Selv om rettferd og rett er grunnvollen, kommer barmhjertigheten, nåden i forkant. Det er fordi grunnvollen i den nye pakt er Jesus. Jeg er heldig som får tilhøre et slikt rike.

Ingen kommentarer: