lørdag 13. mars 2010

Et ”men” som ikke begrenset…

Det er interessant å se hvordan tro og tvil følger hverandre som uadskillelige siamesiske tvillinger. Når det blir snakk om å skille siamesiske tvillinger, er det stor fare for at begge dør og det er store etiske dilemmaer rundt problematikken. Noen ganger konkluderes det med at en separasjon er umulig. Så lenge den ene lever vet vi at også den andre gjør det.

Andreas ga et godt eksempel på denne dobbelheten da han førte et barn til Jesus, og sa:
    «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?»
    Joh 6:1–15
Troen vist ved at Andreas henledet Jesu oppmerksomhet mot ”fem brød og to fisker” var viktigere enn tvilen som sa ”Men….”

Det er Jesus som utretter mirakler, ikke størrelsen på min tro. Mitt ansvar er å gjøre ressurser tilgjengelige for ham.

Ingen kommentarer: