torsdag 7. januar 2010

Jesu dåp

Uansett hvilket dåpssyn man har, innbiller jeg meg at Jesu dåp blir en intellektuell utfordring. Johannes reagerte umiddelbart – det var han som trengte å bli døpt av Jesus og ikke motsatt. For Jesus var det ikke en ”omvendelsesdåp”. Det kan heller ikke ha vært en symbolsk handling på en forvandling som allerede hadde funnet sted, for Jesus hadde alltid vært Guds sønn. Jesu ord:
  «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet»
  Matt 3:13–17
…gjør det ikke klarere ved første øyekast.

Hvorfor må det gjøres for å oppfylle all rettferdighet?
Rettferdighetsbegrepet i en bibelsk kontekst har sammenheng med paktstanken. Den er rettferdig som holder sin del av pakten. I den pakten Gud sluttet med sitt folk gjennom loven er intet menneske rettferdig (Jfr. Romerne 3) fordi ingen har maktet å oppfylle kravene.

Fordi dåpen symboliserer overgang, var Jesu dåp en stadfestelse av starten på en ny fase i hans liv. Handlingen ble bekreftet ovenfra. Dette var begynnelsen til at all rettferdighet skulle oppfylles – også alt som manglet på hele menneskehetens rettferdighet. Det var første skritt på en rettferdiggjørelsesvandring. Den fortsatte med kamper som ble utkjempet i ødemarken, i Getsemane og ble fullført på Golgata. Resultatet er som følger:
  Ren og rettferdig, himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nu.
  Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu.
  Å, jeg er frelst og salig fordi Sønnen har gjort meg virkelig fri.
  Fri i fra nøden, dommen og døden, amen, halleluja!

Ingen kommentarer: