fredag 8. januar 2010

Fra den første til den fjerde bølgen

Jeg leste begrepet første gang i ”Vårt land” for tre dager siden. Under overskriften ”Måler evangeliets framgang” var det en interessant artikkel om ”Ungdom i oppdrags” nye fokus på misjon. Det nye fokuset kalles gjerne den fjerde bølgen.

Den første bølge forbindes med William Carey og misjon til verdens kystområder. Den andre forbindes med Hudson Taylor og innlandsmisjonen. Den tredje handler om overgangen fra å tenke misjon til politiske stater til misjon til etniske folkeslag.

Misjonsbevegelsen erkjenner i dag at misjon ikke lenger går fra nord og vest til sør og øst – nå er misjon ”fra alle til alle”. Den nye misjonstenkningen handler om at evangeliet skal influere hele samfunnet.

Jeg er enig i denne analysen. I dagens tekst som er en profeti om Jesus heter det: Av og til kan det være godt å si at noen mål er nådd. I en verden hvor det knapt er mulig å snakke om ”fjerne kyster” lenger, er det veldig sannsynlig at de ”fjerne kyster” i 2010 er døra inn til naboen. Tenk om det er noen som venter der? Litt av en utfordring!

Ingen kommentarer: