onsdag 28. oktober 2009

Personlig valgspråk

Første gang jeg støtte på begrepet ”missionstatement” var da jeg begynte å lese kirkevekstlitteratur for drøye 20 år siden. Rett etter at jeg hadde tatt ”om bord” ordet var jeg med en gjeng elever fra Jeløy folkehøgskole på bedriftsbesøk hos Helly Hansen. På bordet i konferanserommet stod ”Vårt missionstatement” – og med noen få setninger hadde Helly Hansen fortalt omverdenen hvorfor og med hvilken hensikt de eksisterte. Ordet brukes som et låneord i norsk, og for noen måneder siden skrev jeg et innlegg som het: ”Valgspråk”.

Jo mer jeg tenker over det, dess mer er jeg overbevist om at valgspråk er et dekkende ord for ”missionstatement” – så derfor overskriften. I et kursopplegg jeg er ansvarlig for oppfordret vi alle deltakerne til å skrive sitt personlige valgspråk. Det er en utfordring. Jeg vet ikke om Paulus tenkte slik, men gang på gang skriver han om sitt oppdrag når han presenterer seg:
    Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel – utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir gudsfrykt og håp om evig liv.
    Titus 1:1-4
.... å formidle håp om evig liv er altså en del av hans valgspråk. Det er noe jeg også ønsker å formidle.

Ingen kommentarer: